Konzulting pri nastavení kritérií a realizácii predpísaného archeologického alebo iného pamiatkového výskumu

hc-topPodstatná časť investičných – najmä stavebných – zámerov sa v súčasnosti nezaobíde bez realizácie predpísaného pamiatkového alebo archeologického výskumu. Pamiatkové ani archeologické výskumy na rozdiel od iných spoločností nevykonávame, čo nám zaručuje nezávislosť a objektívne posudzovanie každého prípadu individuálne. Benefitom, ktorý nemôže poskytnúť žiadna iná spoločnosť, je výnimočný prehľad o reálnych možnostiach jednotlivých výskumníkov, resp. výskumných organizácií, získaný počas práce v centrálnej štátnej správe v oblasti udeľovania výskumných licencií. Všetky uvedené skutočnosti nám pomáhajú plne prispôsobiť nastavenie realizácie výskumu  individuálnym požiadavkám klientov.

Vzhľadom na absenciu pravidiel cenotvorby pri archeologickom výskume v praxi dochádza k výrazne nevyváženým cenovým ponukám, ktoré sa neraz líšia až v stovkách (!) percent. Vychádzajúc z požiadaviek klientov sme schopní ponúknuť optimalizáciu finančných prostriedkov, času a návrhu prípadných alternatív realizácie výskumu. Každý prípad posudzujeme individuálne.

Operatívna spolupráca a vzájomné kontakty našej spoločnosti s jednotlivými výskumníkmi v ostatných odboroch pamiatkového výskumu predstavujú pre našich klientov základ obojstranne výhodnej spolupráce.