Komunikácia so štátnymi orgánmi v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

hc-topZákladom služby komunikácie s pamiatkarmi v mene klienta je perfektná znalosť právnych predpisov, predpísaných administratívnych postupov a odbornej terminológie.

Spoločným prístupom možno dosiahnuť podstatnú úsporu finančných prostriedkov a času, potrebného na realizáciu Vášho projektu.