Regulované územia

hc-topNa Slovensku je vyhlásených viac ako 100 pamiatkových území (zoznamy a mapy nájdete tu), kde musí každá investorská aktivita počítať s rešpektovaním rozhodnutí príslušného pamiatkového úradu.

Absencia základných informácií v praxi často vedie k výraznému omeškaniu – a niekedy dokonca k neefektívnosti realizácie – projektu. Našim klientom v záujme prevencie konfliktných situácií preto radi poskytneme konzultácie z oblasti pamiatkového práva, ako aj podklady pre právne či ekonomické analýzy.