Príprava projektov a plánovacie procesy

hc-topV rámci plánovania a prípravy projektov, najmä stavebných, sa posudzujú rôzne varianty riešení a zisťujú sa všetky podklady pre následný postup. Komplexným posúdením územia z hľadiska existencie kultúrnych hodnôt (archeologické náleziská, kultúrne pamiatky a pamiatkové územia) v týchto prvých krokoch sa možno vyhnúť prípadným komplikáciám vo fáze realizácie projektu.