Konzulting pre kultúrny turizmus

hc-topŠpecializácia cestovného ruchu na kultúrne dedičstvo – tzv. kultúrny turizmus – v posledných dekádach nadobúda čoraz väčší význam. Slovensko ako malá, avšak na kultúrne bohatstvo nesmierne bohatá krajina má v tejto oblasti rozhodne čo ponúknuť.

Našim klientom ponúkame možnosť spolupráce na projektoch kultúrneho turizmu v ich obciach, mestách či regiónoch, na propagácii miestnych ľudových výrobkov či tradičných potravín alebo regionálnych folklórnych tradícií.