Profil spoločnosti

hc-topCULTURAL HERITAGE CONSULTING, s.r.o. je súkromná konzultačná spoločnosť, špecializovaná na problematiku kultúrneho dedičstva a archeológie pri príprave a realizácii všetkých typov projektov.

Komplexné spektrum konzultačných služieb poskytujeme na základe zahraničných vzorov ako prví na Slovensku.

Profesionálne pozadie kombinácie práva a archeológie, operatívny prístup a skúsenosti zo štátnej sféry i z aplikačnej praxe nám umožňujú ponúknuť unikátny multidisciplinárny prístup k identifikácii prípadných rizík, flexibilnému riešeniu situácií a ochrane záujmov našich klientov.

Za základné piliere spolupráce považujeme vzájomnú dôveru, spoľahlivosť, profesionalitu, operatívnosť a konanie v rámci právnych predpisov.