Archeológia

hc-topÚhrada nákladov archeologického výskumu je v súčasnosti štandardnou povinnosťou investora, resp. stavebníka pri príprave alebo realizácii takmer každého väčšieho projektu.

V štádiu prípravy projektu ponúkame našim klientom možnosť vypracovania archeologickej štúdie alebo kvalifikovaného odhadu archeologického potenciálu územia, dotknutého investičnou činnosťou. Tieto dokumenty, pripravené na individuálnej báze, pomôžu klientovi kvantifikovať náklady na celý projekt ešte v štádiu prípravy a tým významne znížiť riziko omeškania alebo neočakávaných nákladov projektu. Môžu tiež slúžiť ako podklad pri vydaní príslušného rozhodnutia o výskume.