Konateľ

hc-top

JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD.          

Som právnik a archeológ so skúsenosťami v centrálnej štátnej správe v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva (Pamiatkový úrad SR 2007-2009, Ministerstvo kultúry SR 2009-2013). Na Vysokej škole výtvarných umení, katedre reštaurovania v Bratislave prednášam Právo ochrany kultúrneho dedičstva. V rokoch 2009 až 2012 som bol zástupcom Slovenskej republiky v European Heritage Legal Forum.

Som posudzovateľom projektov v oblasti kultúrneho dedičstva a výskumu na slovenskej (Kreatívny priemysel, Granty EHP a Nórska), medzinárodnej (Interreg PL-SK, SK-AT) i európskej (FP7, EACEA – Culture, Horizon 2020, Marie-Curie Actions) úrovni.

Od roku 2018 som súdnym znalcom v odbore “Kultúra”, odvetví “Archeológia”.

Podrobnejšie informácie môžete nájsť v CV, vybrané odborné články na stránke Academia.edu a články, určené najmä pre prax tu.

 hc-top