Základné právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

hc-topNa našej stránke môžete nájsť konkrétne slovenské právne predpisy, ako aj medzinárodné dohovory.

Všetky všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákony a vyhlášky), v platnom i v pôvodnom znení, môžete nájsť na stránke Jednotného automatizovaného systému právnych informácií (JASPI), vedenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Materiály predložené na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ako aj uznesenia vlády Slovenskej republiky môžete nájsť na príslušnej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky.

Návrhy právnych predpisov, ich zmeny a proces ich prijímania môžete sledovať na Portáli právnych predpisov.