Konzulting pre realizátorov výskumu

hc-topRealizátorom všetkých druhov pamiatkového výskumu (najmä archeologického) ponúkame spoluprácu pri tvorbe a pripomienkovaní zmlúv, komunikácii so štátnymi úradmi a investormi či konzultácie v oblasti práva ochrany kultúrneho dedičstva.