Kontakt

hc-top

CULTURAL HERITAGE CONSULTING, s.r.o.                 číslo účtu: 2922894150/1100
Námestie SNP č. 7                                                                                 IČO: 47094494
911 01 Trenčín                                                                                         DIČ: 2023739663

tel.: (+421) 948 471 113
e-mail: office@heritageconsulting.sk

Zobraziť na celú obrazovku