Užitočné linky

hc-topNa tomto mieste možno nájsť linky na príslušné štátne orgány a iné verejné inštitúcie v oblasti ochrany, výskumu, manažmentu a prezentácie kultúrneho dedičstva.

Orgány štátnej správy:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Iné organizácie z verejnej sféry:

Slovenské národné múzeum

Slovenská národná galéria

Slovenská národná knižnica

Slovenský národný archív

Národné osvetové centrum

Ústredie ľudovej umeleckej tvorby

Slovenská akadémia vied

Komora reštaurátorov

Univerzity:

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied

Mimovládne organizácie & aktivity:

portál Obnova (Pamiatky, remeslá a zbierky)

občianske združenie “Zachráňme hrady

občianske združenie “Katarínka