Podnikateľský konzulting

hc-topNašim klientom ponúkame možnosť konzultácií v prípade, ak ich podnikateľský zámer:

–          smeruje do pamiatkovo regulovaného územia,

–          sa týka objektu národnej kultúrnej pamiatky,

–          predpokladá stavebné aktivity, ktoré budú mať charakter zemných prác, t.j. bude pri nich nevyhnutné realizovať archeologický výskum,

–          sa akýmkoľvek iným spôsobom týka záujmov, chránených zákonom o ochrane pamiatkového fondu.

Vďaka včasným konzultáciám môže v prevažnej väčšine prípadov dôjsť k významnej úspore finančných prostriedkov a času, potrebného pre realizáciu Vášho podnikateľského zámeru.