Vzdelávanie, školenia, workshopy, kurzy

hc-topVďaka perfektnej znalosti právnych predpisov, administratívnych postupov, kontaktom s akademickými či univerzitnými pracoviskami, ako aj znalostiam o jednotlivých súčastiach kultúrneho dedičstva a skúsenostiam v jeho manažovaní poskytujeme klientom rôzne formy vzdelávacích aktivít vo forme školení, seminárov, kurzov či workshopov.

Rozsahom, náročnosťou i obsahom sa prispôsobíme požiadavkám klientov, ktorými môžu byť súkromné spoločnosti, orgány verejnej správy (štátnej správy či samosprávy), školy, záujmové združenia, cirkvi alebo ktokoľvek, kto chce získať relevantné informácie o kultúrnom dedičstve či jeho právnej úprave.