Spolupráca s advokátskymi kanceláriami

hc-topVzhľadom na naše profesionálne nastavenie, znalosti právnych predpisov (najmä zákona o ochrane pamiatkového fondu) a skúsenosti zo štátnej správy ponúkame advokátskym kanceláriám konzultácie v oblasti práva ochrany kultúrneho dedičstva, resp. spoluprácu pri vypracovaní analýz situácií či postupov, ktorými môžu byť – alebo v minulosti boli – dotknuté záujmy ochrany národných kultúrnych pamiatok alebo iných súčastí kultúrneho dedičstva.

Našou zásadou je postup v rámci právnych predpisov a ochrana záujmov klienta.