Služby

hc-topPonúkame konzultačné služby pre široké spektrum klientov, ktorých aktivity môžu zasiahnuť alebo ovplyvniť kultúrne dedičstvo, osobitne pre

stavebníkov, investorov a developerov,

iné osoby, ktorým bol predpísaný archeologický alebo iný pamiatkový výskum,

– navrhovateľov a obstarávateľov v oblasti SEA / EIA,

– osoby a organizácie v oblasti územného plánovania a urbanizmu,

vlastníkov pamiatkovo chránených objektov,

realizátorov archeologického alebo iného pamiatkového výskumu,

– organizácie a inštitúcie v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva.