Spolupráca s advokátskymi kanceláriami

Našou zásadou je postup v rámci právnych predpisov a ochrana záujmov klienta.