Konzulting pri nastavení kritérií a realizácii predpísaného archeologického alebo iného pamiatkového výskumu

Vzhľadom na absenciu pravidiel cenotvorby pri archeologickom výskume v praxi dochádza k výrazne nevyváženým cenovým ponukám, ktoré sa neraz líšia až v stovkách (!) percent. Vychádzajúc z požiadaviek klientov sme schopní ponúknuť optimalizáciu finančných prostriedkov, času a návrhu prípadných alternatív realizácie výskumu. Každý prípad posudzujeme individuálne.

Operatívna spolupráca a vzájomné kontakty našej spoločnosti s jednotlivými výskumníkmi v ostatných odboroch pamiatkového výskumu predstavujú pre našich klientov základ obojstranne výhodnej spolupráce.