Konzulting pre vlastníkov pamiatkovo chránených nehnuteľností

Kvôli komplikáciám, ktoré môžu v celom procese nastať, ponúkame klientom konzultačné služby, výsledkom ktorých môže byť nielen ušetrenie nákladov či času, ale najmä vyhnutie sa prípadným nedorozumeniam, ktoré môžu vyplynúť z neznalosti prostredia či právnych predpisov.