Konateľ

hc-top

tm (1)

JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD.          

Konateľ spoločnosti – JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD. – je právnikom a archeológom so skúsenosťami v centrálnej štátnej správe v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva (Pamiatkový úrad SR, Ministerstvo kultúry SR). Na Univerzite Komenského v Bratislave prednáša Právo ochrany kultúrneho dedičstva. V rokoch 2009 až 2012 bol zástupcom Slovenskej republiky v European Heritage Legal Forum. Posudzovateľ projektov v oblasti kultúrneho dedičstva a výskumu na slovenskej i európskej (FP7, EACEA – Culture, Horizon 2020) úrovni.

Podrobnejšie informácie môžete nájsť v CV, vybrané odborné články na stránke Academia.edu a články, určené najmä pre prax tu.

 hc-top