Vzdelávanie, školenia, workshopy, kurzy

Rozsahom, náročnosťou i obsahom sa prispôsobíme požiadavkám klientov, ktorými môžu byť súkromné spoločnosti, orgány verejnej správy (štátnej správy či samosprávy), školy, záujmové združenia, cirkvi alebo ktokoľvek, kto chce získať relevantné informácie o kultúrnom dedičstve či jeho právnej úprave.