Pamiatkový fond na Slovensku

Národné kultúrne pamiatky na Slovensku: verejne prístupná databáza Pamiatkového úradu SR, základné štatistiky

Pamiatkové rezervácie na Slovensku: zoznam, mapa

Pamiatkové zóny na Slovensku: zoznammapa

Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku: zoznam, mapa

Európske dedičstvo na Slovensku: zoznam, mapa