Materiály

Toto miesto je vyhradené krátkym článkom, ktoré nemajú vedecký charakter a ktoré sú určené prevažne pre prax.

Ako sa dohodnúť s pamiatkarmi? (ASB, 11-12/2013)