Komunikácia so štátnymi orgánmi v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

Spoločným prístupom možno dosiahnuť podstatnú úsporu finančných prostriedkov a času, potrebného na realizáciu Vášho projektu.