Category Archives: Referencie

Referencie

hc-top

1) Slovenská sporiteľňa – referencia

 

2) ”Veľmi som bola spokojná s prácou CULTURAL HERITAGE  CONSULTING, s.r.o., osobitne s flexibilitou pána JUDrMgr. Tomáša Michalíka PhDPrecízne spracoval v podstate prvý komplexný dokument Pasportizácie kultúrnych pamiatok vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. Jeho práca je ucelená tak z pohľadu archeológa ako i pohľadu právnika. Je to unikát v spojení týchto profesií a mám za to, že práve v obdobných typoch dokumentov je táto kombinácia viac ako vhodná.

Dokument je spracovaný i v elektronickej podobe a to dáva možnosť ďalej pracovať s materiálom a kreovať ho ďalej, resp. rozšíriť o ďalšie kultúrne pamiatky na území mesta v majetku iných vlastníkov.

Ďakujem veľmi pekne a odporúčam hlavne obciam a mestám.”

PhDr. Dana Guráňová, vedúca útvaru mládeže, športu a kultúry, Mestský úrad Liptovský Mikuláš

 

3) “Profesionálny prístup spoločnosti CULTURAL HERITAGE CONSULTING, s.r.o., osobitne p. Tomáša Michalíka nám ušetril pri našom projekte veľa času a finančných prostriedkov. Rozhodne odporúčam každému, kto sa pohybuje alebo funguje v pamiatkových územiach.”

JUDr. Martin Mikuš, podpredseda predstavenstva A BRILIANT, a.s., Trenčín

 

4) “Tomáš Michalík ako riaditeľ Cultural Heritage Consulting, Ltd. odviedol pre náš ústav profesionálnu prácu. Vyhlásenie o publikačnej etike a publikačnom zneužívaní a licenčná zmluva na publikovanie diela v časopise Konštantínove listy, na vypracovanie ktorých dostal od nás objednávku, sú v súlade so slovenskými právnymi normami a ich obsah je zrozumiteľný nielen pre odbornú ale i laickú verejnosť. Jeho práca nám umožnila uchádzať sa o zaradenie nášho akademického časopisu, Konštantínove listy, do Scopus-u, medzinárodnej bibliografickej databázy vedeckých časopisov.”

Mgr. Martin Husár, PhD., Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

V prípade záujmu o ďalšie referencie možno osloviť:

- Ing. Peter Mikula, starosta obce Trenčianska Turná,

- PALMAN, s.r.o., vlastník národnej kultúrnej pamiatky “kaštieľ s areálom” v Turčianskej Štiavničke.

 

V krátkom čase zverejníme ďalšie referencie od našich klientov a partnerov.

Posted in Referencie.